Home » Excelleren in Innoveren! (White Paper)

Excelleren in Innoveren! (White Paper)

Gepubliceerd op 20 februari 2017 09:53

MOTIVACTION - 'RESEARCH AND STRATEGY'

Innovatie is the name of the game

Innovaties volgen elkaar in steeds hoger tempo op en spelen ondertussen een doorslaggevende rol in de economie. Hoe snel de zaken veranderen valt op als je kijkt naar een Fortune 100-lijst van tien, vijftien jaar geleden. Het aantal gesneuvelde bedrijven is schrikbarend. En hoe essentieel innovatie is, blijkt ook uit de trackrecord van wel succesvolle ondernemingen als Apple, Google en Samsung.

Innovatie is van groot belang voor bedrijven die relevant willen blijven en een voorsprong op de concurrenten willen verkrijgen en behouden. Het Global Competitiveness Report 2014-2015 van het Wereld Economisch Forum laat zien dat de Nederlandse economie, de op zeven na meest competitieve, vooral gedragen wordt door innovatie. Nederlandse bedrijven geven in verhouding veel geld uit aan research en development, en dienen bovengemiddeld veel patentaanvragen in. Nederlandse onderzoeksfaciliteiten behoren bovendien tot de beste van de wereld. De capaciteit om te veranderen – een intrinsiek onderdeel van innovatie – is uitzonderlijk groot. Iets wat ook gestaafd wordt door het onderzoeksrapport ‘De Veranderkracht van Nederland’ door organisatieadviesbureau Ten Have geproduceerd in samenwerking met Motivaction.

We zouden dus makkelijk kunnen denken dat het in ons land, als het om innovatie gaat, wel voor elkaar is. Maar... er blijven nog opvallend veel kansen liggen. En dat is welbeschouwd een positieve zaak. Dat wil zeggen, dat kan het zijn. Overal in het land zijn marketing-, research- en development-afdelingen gedreven en met indrukwekkende budgetten bezig hét vernieuwende en duurzame product te vinden. De heilige graal als het ware waarmee net die ‘competitive edge’ gepakt kan worden, en waar de concurrentie tandenknarsend naar zal kijken. Maar het aantal producten dat de aftocht moet blazen voordat ze überhaupt tot wasdom zijn gekomen, is ook nog steeds opvallend groot. In sommige branches verdwijnt tot maar liefst 70% van de producten binnen twee jaar nadat ze zijn geïntroduceerd.

De grote vragen zijn: wat kunnen organisaties doen om innovatietrajecten succesvoller te laten verlopen, het slagingspercentage van nieuwe producten te vergroten en de levenscyclus ervan te verlengen? En, belangrijk, wat kunnen de mondige en zelfbewuste consumenten van nu daaraan bijdragen? Het succes komt namelijk niet alleen voort uit wat de technologie mogelijk maakt. Het succes wordt vooral bepaald door de mate waarin de innovatie in staat is een (latente) marktbehoefte te vervullen... ... ... ... ... ... ...

 

 

(* A BlogMasters Production)


«   »